В новия програмен период се предвижда структурите на Селскостопанска академия (ССА) да имат достъп до фондове и програми, свързани с обновяването на техниката, участието и обучението на фермерите, както и трансферът на знания. Така отговори министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков по време на петъчния парламентарен контрол на въпрос за бъдещето на ССА. Министър Греков беше категоричен, че основният извод от проведените до момента разговори с представители на институтите от състава на ССА, е, че Академията не може да продължава дейността си по този начин – и по отношение на структурата, и по отношение на финансирането.

 

„При последната ни среща по време на селскостопанската изложба АГРА 2014 с ръководствата на институтите от състава на ССА си дадохме срок до 1 май и очаквам дотогава да получим всички техни придложения за по-нататъшната работа на Академията“, заяви министър Греков.Той допълни, че на базата на тези предложения ще бъдат направени и промените в ССА. По отношение на искането на ръководството на ССА за увеличение на бюджета на академията с 5 млн. лв. министър Греков коментира, че ще подкрепи всяко искане за допълнителни средства в аграрния сектор. На въпрос от народни представители относно Закона на Селскостопанска академия, министър Греков коментира, че предвидените промени в закона са в няколко посоки.

 

„На първо място, промените в Закона за ССА касаят промяна във финансовата самостоятелност на академията. По силата на сега действащия закон, приходите по бюджета на ССА, включително и тези за капиталови вложения, се формират от субсидии в републиканския бюджет. Затова се предлага ССА да има самостоятелен бюджет като по този начин смятаме, че ще бъде подобрена значително финансовата дисциплина на институтите от състава на ССА. Преминаването на ССА към самостоятелен бюджет ще доведе до ефективно управление на системата.

 

Промени се предвиждат и по отношение на принципите на академичност и вътрешна автономност, включително и относно избора на председател на ССА. На промяна подлежи и устройствения правилник на ССА“, коментира Греков. Той уточни, че в проекта за промяна в Закона за ССА е заложено и прекратяването на дейността на някои от опитните станции. Намаляването на средствата за 2014 г. в аграрния сектор налага и преструктурирането на ССА. Министър Греков допълни, че в момента проектът за Закон за Селскостопанската академия се подготвя за междуведомствено съгласуване.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!