Адванс Терафонд АДСИЦ може да разпредели по 0,10 лв. брутен дивидент на акция за 2015 г. на база обявената печалба, подлежаща на разпределяне, от 8,696 млн. лв. за миналата година, както и практиката на дружеството да връща почти цялата си печалба към своите акционери.
 
От годишния отчет на компанията, публикуван чрез БФБ-София, става ясно, че печалбата, подлежаща на разпределение, е по 10,217 ст. на акция, като минимум 90% от нея трябва да бъде разпределена под формата на дивидент, което е 7,826 млн. лв., или по 9,2 ст. на акция, съобщава Investor.bg.
 
Традиционно дружеството разпределя повече от 90% от печалбата си като дивидент, обикновено близо 100%, и ако тази практика бъде спазена, може би дивидентът ще е кръгли 10 ст. на акция. През 2015 г. бе разпределена 99,97% от печалбата за 2014 г., което прави по 0,3 лв. на акция.
 
Паричните средства на Адванс Терафонд АДСИЦ към 31 декември 2015 г. са 23 млн. лв. и компанията няма проблем да посрещне плащане на дивиден от 8-9 млн. лв.
 
Дивидентът за 2015 г. трябва да бъде гласуван от акционерите на общо събрание, което трябва да се проведе до 30 юни 2016 г.
 
Миналата година събранието беше на 9 юни, а изплащането на дивидента започна на 10 юли на база списъка на акционерите към 23 юни (две седмици след събранието). От акционерите физически лица се удържа данък в размер на 5%.
 
Дивидентът за 2014 г. беше по-висок - или 0,3 лв. на акция, за 2013 г. беше 0,3979 лв., за 2012 г. - 0,493 лв., за 2011 г. беше 0,25 лв., за 2010 г. - 0,048 лв., и за 2009 г. - 0,03738 лв.
 
Дивидентът за 2015 г. ще е по-нисък поради факта, че през миналата година бяха продадени по-малко декари земеделска земя, макар и продажната цена на декар да бе по-висока. В последно време фондът купува повече земя отколко продава, а също така премина и към продажба на земя на изплащане, като печалбата от тези продажби ще се разпределя на акционерите след 5 години, защото договорите са 5-годишни.
 
Разбира се, ако някоя вноска не бъде платена и договорът бъде прекратен, вече направените вноски ще са текуща печалба и няма да се чака петата година. Дотогава тези вноски се водят като „получени аванси“.
 
Увеличението в притежаваните земи е с 863 дка от началото на 2016 г. до края на февруари, като фондът държи 232 343 дка при средна цена на придобиване от 463 лв. на декар.
 
В последната година акциите на дружеството се търгуват почти без промяна в цената от около 2,1 лв. с отчитане на разпределения брутен дивидент от 0,3 лв. на акция.
 
Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.