Ние искаме да ограничим чертожниците, но не за сметка на коректните производители, които трябва да си платят, за да докажат, че не са чертожници. Това каза пред Агри.БГ Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я). 

Готови ли сте? Стартират теренните проверки 

Повод за коментар му е въвеждането на изискване за заявените площи в групата на трайни насаждения по направление „Биологично растениевъдство“ да се изискват документи, удостоверяващи, че за заявените насаждения не е изтекла продължителността на периода на плододаване, в т.ч. оценката им по реда на Наредба за базисните цени на трайните насаждения (ДВ, бр. 65 от 1991 г.). 

Промяната* е залегнала в Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Общественото обсъждане на текста приключи на 15 юли. От текста става ясно, че целта на изменението е ограничаване на насаждения, чиито период на плододаване е изтекъл.

В мотивите на министерството, което предлага промените, е записано, че: "Трайните насаждения, които са обект на подпомагане следва да са в период на плододаване по Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, която предвижда оценка на трайните насаждения от оценител”, т. е. - вече не се изисква периода на плододаване само да не е изтекъл, а се въвежда и изискване да е започнал.

“Всички колеги биопроизводители смятаме, че тази наредба е пореден административен рестрективен удар по био земеделието в България”, се казва в писмо от Божидар Петков до министерството, Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) участниците в Консултативния съвет по биоземеделие. 

 “Биопроизводителят има за задължение веднъж за 5 години да покаже производство, а сега ако съм поел нов ангажимент и градината ми от череши е на първа година, това означава, че до края на 5-годишния ми ангажимент няма да получавам средства по мярка 11, защото по наредбата  черешите влизат в плододаване на петата година”, обяснява Петков. 

Това е ужасна грешка и всеки един оценител, които иска да спазва закона няма да напише, че градина на 3-та или 4-та година е плододаваща, защото е в нарушение на наредбата. 

Това на практика означава,че всички новосъздадени градини и градини до 5-та година ще са изключени от мярка 11.Или, ако насаждението ми е на 2-та или 3-та година, и то в най-важния преходен период, няма да получа средства по мярка 11, допълва Петков. 

Той смята, че е станало недоразумение и че “съставителите на Наредбата са имали предвид да не се получават средства по обвързаната подкрепа към мярка 11, а не по самата мярка 11".

Подобен абсурд е изискването за оценка за плододаване за участие по екологичната  мярка 10. Няма логика и пълен абсурд е насаждения до 5 години да не участват в борба с ерозията, което е изключително важно мероприятие”, негодуват производителите. 

“Настояваме сегашното ръководство и лично министър Христо Бозуков да се намеси и да спре този процес, макар и в последната минута, защото това ще доведе до много тежки последствия за цялото биопроизводство на трайни насаждения”, се казва в писмото до институциите. 

Петков дава и още един пример: “Смесена овощна градина, масив от 100 декара, която е направена по мярка 4.1 с размер на инвестицията 51 декара например, а парцелите, които не са с договори от 10 години, бели петна и други, са засадени без проект, но на същите дати, както и тези по проект по мярка 4.1. Това означава ли, че ДФЗ ще признае само парцелите, създадени по проект, защото по метода на обратна проследяемост на парцелите може да се види, че предходната година не е имало трайно насаждения?".

В същото време, ако се приеме, че тези оценки следва да се правят, това трябва да става от лицензирано контролиращо лице. Т.е. биопроизводителите ще трябав да платят за тази оценка. 

Редовните биопроизводители трябва да си платят, че са изрядни за оценка, а чертожниците оставят в сянка”, коментира възмутено Петков пред Агри.БГ. 

От Сдружението на контролиращите лица за биологично производство подкрепят производителите и казват: 
“Изключването на млади насаждения от подпомагане по Мярка 11 ще откаже от биологичното производство немалка част от останалите оператори и до голяма степен ще обезсърчи земеделските стопани, които са създали или имат намерение да създават нови насаждения, които да бъдат управлявани по метода на биологично производство”.
Производителите очакват от министерството и Фонда да се вземат бързи мерки и “да се спре този процес до изясняване на ситуацията”. 

*Промените в наредбата са разписани от предишното ръководство на земеделското министерство, като докладът е на тогавашният зам.-министър на земеделието с ресор ПРСР - Лозана Василева.