Съгласно ново изследване на британски анализатори в агросектора поне 6 от 10 ветеринари, заети в селското стопанство, миналата година са получили травми по време на работа, пише farminguk.com.

Анализ: Защо стопани крият свинете си?

За случаи на травма на работното място са информирали 65% от ветеринарите, заети конкретно в коневъдни ферми, и 66% - в смесени стопанства.

Британската ветеринарна асоциация (BVA) настоятелно препоръчва да се разработи специален протокол за опазване здравето и безопасността на ветеринарите и фермерите в стопанствата.

Един от пет ветеринари, участвали в допитване в страната, е оценил получените травми като „много“ или „достатъчно сериозни“.

Най-разпространената травма е тази от удар с копито на селскостопанско животно. За такава са информирали 81% от ветеринарите.

Други травми, които специалистите получават по време на работата си, са от ухапвания или одрасквания.

Почти 1/5 от анкетираните ветеринари – 19%, са били принудени да прекъснат работа заради сериозна травма.
Ветеринарите дори споделят как някои травми са повлияли на кариерата и здравето им.  

„Една крава ме удари по време на цезарево сечение, отлетях встрани и си изкълчих китката. Това се случи в същата седмица, в която един кон ме удари по главата с глава. Не успях да изляза в болничен, тъй като съм единственият ветеринар в няколко ферми“, споделя специалист.

„За съжаление, отказвам да работят с едри животни, тъй като е твърде опасно. Аз съм единственият източник на доход в семейството и искаме да имаме скоро дете. Работата с добитък в момента е доста опасна поради риска от сериозни удари с крака и други травми“, казва друг.

Президентът на BVA Саймън Дохърти е на мнение, че трябва сериозно да се отнасяме към опазването на здравето и безопасността на всички работещи във фермите.

Тези цифри показват сериозния риск от получаване на травми. Животните във фермата са големи, тежки и непредсказуеми. Инциденти има в цялата страна. Трябва да се помисли върху минимизирането на рисковете, казва той.