Жътвата на есенници приключва и идва времето, когато част от земеделските стопани ще засеят покривни култури в полетата си. Кои са често допусканите грешки при сеитбата на междинните култури и как могат да се избегнат - отговорите даваме в съвместната рубрика на Агри.БГ от специалиста по покривни култури Борис Коев.

1. Неподходящи климатични условия за културите

 

Семената на всяка култура имат оптимален “прозорец” за поникване - изискване за минимална и максимална температура. При някои култури максималната температура, над която също се инхибира поникване, може да бъде 32 °C - например фацелия и лупина. 

Погрешно е също засяване на пролетни/летни култури в периоди, когато няма достатъчно високи температури както за поникването, така и за развитието им. Като пример можем да посочим засяване на сорго и елда в края на месец септември. 

2. Сеитба в силно засушлив период

 

Често допускана грешка е сеитбата на покривни култури да се извършва в период без валежи, комбиниран с много високи температури, най-често през лятото, когато и продължителността на деня е много дълга. Колкото и сухоустойчиви да са културите в микса, без никаква влага тяхното поникване и развитие е невъзможно.

3. Несъобразена дълбочина на сеитба

 

Практика при засяване на покривните култури е разхвърляне на семената с торачка. Инкорпорирането след това често се случва с почвообработваща техника. Когато сме избрали семена, чиято оптимална сеитба е до 2 см, а те попаднат на по-голяма дълбочина, се възпрепятства тяхното поникване (например фацелия, синап). Подобна грешка може да се допусне и при засяване със сеялка.

При разхвърляне на семената с торачка може да се получи и обратният вариант - прекалено повърхностна сеитба. При някои покривни култури оптималната дълбочина на засяване започва от 2-3 см (например лупина, грах, овес).

4. Твърде гъста сеитба

 

Грешка е в микса от покривни култури да се слагат семена в твърде голяма гъстота. Това създава конкуренция между растенията. Заради нея се получава интензивен вегетативен растеж (натрупване на биомаса), но посевите не успяват да се вкоренят добре. От там се губят основни ползи за почвата от покривните култури като разуплътняването ѝ, затруднена азотфиксация при бобовите култури и др. 

Гъста сеитбагъста сеитба

5. Засяване на непроверени семена

 

Много често допускана грешка е засяването на непроверени семена. Тъй като отглеждането на покривни култури е рискова практика заради непредвидимостта на климатичните условия, много често се купуват най-евтините семена на пазара. Допуска се и грешката тези семена да останат непроверени с лабораторен анализ за посевни качества - кълняемост и кълняема енергия. Липсата на кълняемост може да се дължи на начина им на култивиране или на повреди от складови неприятели (например грах, изяден от зърнояд). Освен това се пренебрегва и теглото на 1000 броя семена за правилното изчисляване на сеитбената норма. Поради тази причина може да се допусне и сгъстяване на посева. 

6. Засяване на замърсени семена

 

Често се пренебрегва засяването на замърсени семена, което може да доведе до миграция на плевелни видове. Когато семената са доставени от друг район, можем да вкараме в полетата си плевели, които не са естествени за нашите полета.

7. Засяване в заплевелено поле без третиране на плевелите

 

Честа практика е сеитбата на покривни култури непосредствено след жътвата, като се пренебрегват поникналите преди нея плевели. Ако не бъдат терминирани, дори да са малко, е възможно да се стигне до допълнително заплевеляване през вегетацията на пролетната култура (особено при намалени обработки). Ето защо трябва да сме сигурни, че плевелите няма да имат превес при развитието си спрямо покривните културти. 

8. Конвенционална сеитба след дъжд

 

Тъй като често покривните култури се засяват след обработка на почвата и с конвенционална сеялка, грешка е обработката на почвата да се направи след валеж. Това обикновено се случва след засушлив период, в който обработката на почвата е била невъзможна; при валеж и сатуриране на почвата от дъжда, често земеделците правят обработка, при която обаче се вади критично количество влага, и при засяване на семената растенията не разполагат с достатъчно влага, за да поникнат.  

нехомогенно изсяваненехомогенно изсяване

За финал Борис дава един бонус съвет относно сеялката, с която се засява миксът от покривни култури, защото често в практиката си среща случи на несъобразяване със спецификата на сеялката.

Тъй като семената в един микс са с различен калибър и различен хектолитър, някои сеялки не позволяват хомогенното им изсяване, когато са миксирани. При сепариране на семената и нехомогенното изсяване на микса няма да се спази гъстотата - при по-дребните семена може да се получи прекалено гъста сеитба, а при по-едрите - по-разредена. Добре е дребните и едрите семена, по възможност, да бъдат в отделни бункери или съставянето на микса да бъде с близки по калибър семена.