От 1 септември започва национално преброяване на земеделските стопанства. Това напомнят на фермерите от агроминистерството по време на информационните срещи с тях из цяла България.

Ето графичния знак за преброяването на земеделските стопанства

Производителите ще попълват данните предимно онлайн, като ще има и анкетьори, които ще обиколят земеделските стопанства. 

„От 1 до 18 септември ще тече попълването на електронния формуляр, а анкетите на терен за събиране на информация ще се извършват от 19 септември до 19 декември“, поясни земеделският зам.-министър Янко Иванов на среща със стопани в Смолян.

За целта на около 500 анкетьори ще бъдат осигурени таблети за директно онлайн въвеждане на данните. За останалите стопанства ще бъдат попълнени статистически въпросници на хартия.

Преброяването на земеделските стопанства се извършва веднъж на десет години. Участието в него е задължително.

В Закона за подготовката, организацията и провеждането на преброяване на земеделските стопанства през 2020 г., който бе обнародван в Държавен вестник през март миналата година, са предвидени и глоби за фермерите, които не съдействат на анкетьорите.

Физическо лице, което не предостави необходимите данни или пък те са неверни, ще бъде санкционирано от 1000 до 2000 лв. А когато нарушението е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.

За да няма злоупотреба с лични данни, са определени и глоби за другите участници в преброяването. Лице, което има достъп до индивидуални данни и ги използва за други цели, се наказва от 2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление, посочва още Законът.