Всички трябва да работим заедно, за да се справим с тези предизвикателства в селското стопанство. Това е единственият начин да помогнем на фермерите, изправени пред изменението на климата и да осигурим бъдещето на нашата продоволствена сигурност. Това каза в официално видеообръщение еврокомисарят по земеделие по време на форумът AGRI SUMMIT 2024.

“Важно е всички ние да започнем да осъзнаваме сериозните предизвикателства, пред които са изправени фермерите и земеделските общности в цяла Европа. Това са безпрецедентни времена и селскостопанският сектор, както и селските райони, са на ръба при справянето с тези различни трудности. Визирам последиците от военната агресия на Русия срещу Украйна, въздействието и изменението на климата година след година, високите разходи и тежестта, която поемат стопаните, включително в резултат на новите правила, които ние като политици и законодатели сме въвели. Позволете ми да поговоря повече за последствията от руската агресия срещу Украйна”, коментира той.

По думите му, благодарение на активирания кризисен бюджет, през 2022 г. и 2023 г. фермерите в 22 държави членки се възползваха от държавна помощ в размер на общо 9,3 млрд. евро. 

“За България одобрената сума е 452 млн. евро, което е 8,6% от стойността на селскостопанската й продукция. Това поставя България на второ място в Европа по ефективно усвояване на тези средства. Така наречената Украинска помощ предоставя решаваща подкрепа на най-нуждаещите се земеделски производители. Съществуват обаче силни опасения от страна на редица държави членки и заинтересовани страни относно бързото нарастване на вноса от Украйна на някои чувствителни селскостопански продукти. През 2021 г. едва 16% от износа на украински селскостопански стоки е бил насочен към пазара на Европейския съюз. Докато към момента ЕС е най-голямата експортна дестинация на Украйна.

През 2022 г. вносът на селскостопански стоки и продукти от Украйна в ЕС бележи почти двоен ръст - от 7 на 13 млрд. евро. През 2023 г. украинският внос на селскостопанска продукция също надхвърля 12 млрд. евро. Комисията остава ангажирана да продължи да подкрепя Украйна в тези трудни времена, като същевременно взема предвид чувствителните въпроси на ЕС. 

Европейската комисия е наясно с трудностите в селските райони и реагираме в три направления. Европейската комисия се ангажира да осигури устойчиво земеделие и развитие на бизнеса в селските райони. На първо място, ОСП е крайъгълен камък на политиката на ЕС, като предоставя решаваща финансова подкрепа и рамка за устойчиво селско стопанство и развитие на селските райони”, категоричен е Януш Войчеховски.

Вижте повече във видеото.