Вземаме ви с нас в света на успешните и иновативни млади фермери. Срещаме ви с Радослав Янков от Пловдивско. Със своя опит от 33 години в земеделието и животновъдството, той споделя увлекателната история на своето семейно стопанство.

"Казвам се Радослав Янков и работя в семейно стопанство, което се занимава със земеделие и животновъдство вече 33 години. Стопанството се намира в община Асеновград, област Пловдив, в което отглеждаме 1000 броя едър рогат добитък.

Аз съм второ поколение фермер. Благодарение на Общата селскостопанска политика по различни програми успяхме да посетим наши колеги на запад. Там видяхме, че семейните стопанства са от порядъка на 100-150 години и че земеделието е призвание, а не работа", обяснява младият фермер.

Пътят на успеха за Радослав се формира най-вече от обичта му към животните и земята. А благодарение на подкрепата на Общата селскостопанска политика (ОСП), той успява да запази и развитие стопанството си, прилагайки иновативни технологии.

"С течение на годините се възползвахме от почти всички възможности на Общата селскостопанска политика и успяхме да развием едно модерно стопанство, което се конкурира със средните нива в Европейския съюз.

Модернизацията е от изключително важно значение за сектора, тъй като системите облекчават ръчната работа. Нещата се подобряват, има стремеж за развитие и устойчивостта на стопанството се повишава. С модерните технологии вече можем да правим селекция, да подбираме високопродуктивни животни и по този начин да бъдем конкурентни на пазарите.

В нашата ферма започнахме с готови селектирани животни внос от Западна Европа. С течение на времето вече сами си възпроизвеждаме младите животни. Отскоро започнахме опити да правим и геномни оценки", добави той.

Факт е, че без използването на новите технологии няма как да правим модерно земеделие. Радослав Янков дава прекрасен пример затова как технологичните и цифровите иновации са неделима част от успеха на едно стопанство.

За финал - какво бихте посъветвал младите хора?

"Съветвам младите хора да се захванат със земеделие. Със земеделие няма да станете милионери, но пък няма да останете и гладни", заключи Радослав Янков.
 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg