За съжаление, при почти 100% поливно земеделие за 30 години сме го докарали до 0,7% от обработваемите земеделски земи. Сега големият проблем е разрешителният режим за достъпа до поливна вода. Това коментира за Агри.БГ министърът на земеделието и храните Кирил Вътев.

Още по темата: Поливните площи ще се увеличат с минимум 200 000 дка

По-големият въпрос е дали се мисли в посока опростяване на документалната и административната част.

“Този разрешителен режим се управлява от петте басейнови дирекции в страната, които са под ръководството на Министерството на околната среда и водите. Излъчили сме хора от нашето министерство, а те от тяхното. В момента се работи как нормативната уредба да облекчи земеделските стопани в достъпа до поливна вода”, обясни земеделският министър.

В петък, 24 ноември, Кирил Вътев връчва 24 договора на изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД Снежина Динева. 

Договорите са по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

“Надяваме се, че тази рехабилитация на съоръженията, които поддържат “Напоителни системи” ЕАД, с проекта, който стартира, ще подобри достъпа до водата за напояване. 

Ако това стане, аз съм убеден, че много бързо страната ще бъде добре наситена с поливно земеделие. Достатъчен аргумент е, че през тази година сушата свали добивите. Един от най-убедителният пример е добивът на царевица. У нас е 400 кг/дка, а в Гърция и Румъния стигна до 1800-2000 кг/дка”, заключи Кирил Вътев.