• Докъде стигнахме с националния стратегически план?
  Политика

  26.07.2019

  Докъде стигнахме с националния стратегически план?

  Последните два SWOT-анализа – екологичният и за селските райони, ще са готови до края на годината

 • Явор Гечев: Основна цел пред новата ПРСР е увеличаване на БВП от земеделие
  Земеделие

  02.08.2013

  Явор Гечев: Основна цел пред новата ПРСР е увеличаване на БВП от земеделие

  Зам.-министър Гечев заяви, че Министерството на земеделието и храните има ясен подход към приоритетите за новата ПРСР. За периода 2014-2020 г. целенасочено ще се осъществяват следните национални приоритети: многостранна и ефективна подкрепа за малките стопанства, подкрепа за младите земеделски производители, подкрепа за секторите на плодовете, зеленчуците, етерично-маслените и медицински култури, животновъден сектор, включително всички въдства, напояване, агроекологични дейности, включително биологично земеделие, иновации в земеделието, запазване и укрепване на позициите в зърнопроизводството