ЕК сериозно акцентира върху това, дали въобще България има нужда от дейности по направление „Пасторализъм“ в природните и националните паркове. Това гласи един от коментарите, които страната ни е получила за Стратегическия си план.

Министърът: ЕК ни критикува за екологичните мерки и неглижирането на селските райони

„Ние обаче ще продължаваме да защитаваме тезата, че това е полезно за нашите земеделци, като регулацията е в компетенцията на Министерството на околната среда и водите“, обясни земеделският министър Иван Иванов на пресконференция на 8 юни.

Друг коментар на Брюксел е свързан с картофите за консумация, като страната ни е единствената в ЕС, която се опитва да запази тяхното обвързано подпомагане в новия програмен период.

„Ако ЕК обаче категорично ни откаже и ние не можем да се преборим, за картофопроизводителите сме предвидили подпомагане по друга линия – като компенсаторни мерки по ПРСР“, обясни земеделският министър.

Друго конкретно предложение на ЕК е България да включи свободното отглеждане на свине и птици в мярката за хуманно отношение към животните. 

„Проблемът с АЧС и птичия грип обаче още не е решен и самите здравни власти на ЕК, както и нашите не препоръчват свободното отглеждане на свине и птици, защото не може да се гарантира биологичната сигурност. Така че тук ще поспорим доколкото е релевантна тази препоръка към реалната обстановка“, уточни Иванов.

Сериозни са и бележките по отношение на комуникацията с различните оперативни програми, за да няма припокриване на дейности – например тези, които са в ОП „Околна среда“, да не се повтарят с други, насочени към земеделците. Има и забележки по отношение на системата AKIS.

От Европа искат още България да включи в Стратегическия си план инвестиции за широколентов интернет, да увеличи бюджета за възобновяеми енергийни източници, да намери баланс между екологични амбиции и продоволствена сигурност. 

Министърът увери, че голяма част от съществените 40 коментара ще бъдат изчистени след актуализиране на SWOT анализа, който е правен през 2019 г. По отделните направления работят 7 екипа на министерството. Планирани са три срещи на тематичната работна група, а междувременно стана ясно, че фермерски организации организират форум, на които да бъде чута и тяхната визия за развитие на българското земеделие за следващите 5 години.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg