Новини за комасация

Комасацията представлява преразпределение на земи. Тя цели собствениците да получат уедрени имоти на едно или повече места в замяна на притежаваните от тях досега по-малки и разпръснати имоти. Комасацията се осъществява въз основа на кадастрален план и създава условия за по-добро стопанисване.
Следваща >>