Законът за опазване на земеделското имущество и неговото актуализиране е един от въпросите, който много вълнува зърнопроизводителите. Санкциите и глобите в закона не са редактирани от 1980 г. А проблемите с набезите на животни, които пашуват безпризорно, както и кражбите на земеделска продукция, не спират да се увеличават.

Гласувайте: Какво ще доведе до по-голяма прозрачност при разпределяне на бюджетите по сектори?

Служебният министър на земеделието Явор Гечев даде информация на производителите по време на Десетия агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) за това какво предвижда земеделското ведомство и какво е направено до момента.

“Като че ли 20 години ние само констатираме факти, а нямаме конкретни решения. Въпросът не е само да се промени един закон, а е важно и какво ще пише в него. 

Това, което сме намислили е следното - да се преосмисли прагът на вредност. Искаме да пипнем определени прагове на вредност - не просто по съдебен ред, но да са фиксирани и променени. Да има комасация на реда на вредност. В момента, ако даден нарушител направи 10 неща, ако те са под прага на вредност - не му се случва нищо. Но, ако го направим така че да се натрупват - в даден момент този човек ще влезе под ударите на закона”, коментира Гечев.

Явор Гечев не даде повече детайли и конкретика, затова как по-ясно вижда промяната в закона и точно в тези параметри на вредност, но добави, че:

“Няма да е достатъчен само един закон. Един от големите проблеми, които аз констатирам е, че правим кръпки и после не знаем къде избиват”, каза още той.

Закон с много кръпки е и този за собствеността и ползването на земеделските земи.

“Според мен той трябва да се сложи рано или късно на масата, но не с кръпки. Трябва да гледаме цялостното въздействие. Законът е тежко остарял. Рано или късно трябва да говорим за комасация на земеделските земи и ползването им в реални граници. Друг е въпросът дали служебен министър трябва да го прави.

Готов съм да отворим кутията на Пандора. Друг е въпросът дали промените трябва да са бавни или бързи. Според мен поне шест месец подобен закон трябва да се гледа”, заключи Явор Гечев.