Kак се взема проба за изследване на Африканска чума по свинете (АЧС) от отстреляна дива свиня, показаха нагледно в Дивечовъден участък „Еледжик" директорът инж. Хари Иргев и експертът от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Даниел Павлов пред SLRB.BG.

Най-после: Платиха обезщетенията за Източнобалканските свине

Демонстрирани бяха всички стъпки по осигуряване на материал от трупа на животно, както и последващите действия за изпращането до сертифицираните лаборатории на БАБХ чрез приложението „Модул лов“.

„Вече всички би трябвало да сме се убедили, че болестта е в нашата страна, разпространява се повсеместно и е необходимо ловците да подхождат отговорно, за да не вредим допълнително на дивеча. Вземането на проби от дивата свиня на мястото на отстрела е задължително както за африканската чума, така и за трихинелоза. Ние от ДУ „Еледжик“ към пробите прибавяме и зурлата на дивата свиня, за да удостоверим, че пробите са от едно животно", обяснява директорът.

Когато сме взели пробите на терен, е добре веднага да ги въведем в системата на БАБХ - „Модул лов“, тъй като самата система взема геокоординатите на мястото на отстрела”, уточнява инж. Иргев. 

Експертът от БАБХ, д-р Даниел Павлов, подчерта колко е важно пробите да се вземат правилно, пакетират и обозначат, за да не бъдат компрометирани.

 “Често допускани грешки са недостатъчно количество материал, взет от диафрагмата на животното (минимум 200 г), важно е да се вземе материал от двата края на далака, които се обозначават с баркод, придружават се и от кръвна проба. Следва задължителна дезинфекция на мястото на първичната обработка, оборудването, дрехите и въобще всичко, което е било в контакт с продукти от дивата свиня“, обяснява ветеринарят.

Експертите припомнят колко е важна ролята на ловците за противодействие на вируса чрез навременно откриване на заразени животни и изпращането на проба за изследване. Държавата изплаща премия от 100 лв. извън ловния сезон за групов лов на дива свиня за всяка изпратена проба от отсреляно животно или открит труп, а цената на разрешителното за индивидуален лов на дива свиня е намалена от 30 лв. на 1 лв. 

Вече две години болестта върлува на територията на нашата страна. Само за тази година регистрираните случаи на заразени диви свине са 375, като при всяко огнище се откриват 4-5 трупа, сочи статистиката на БАБХ.