В началото на пазарната 2015/16 година износът на българска пшеница през пристанище Варна е нараснал с 20% спрямо 2014 година, сочат данни на порта.
 
По оперативни данни, през периода 1 юли – 4 октомври 2015 г. на настоящата 2015/16 пазарна година на Пристанище Варна (откъдето традиционно се осъществява основна част от износа на зърнени и маслодайни култури) са натоварени 701,7 хил. тона пшеница за износ, което е с 20,2% повече спрямо същия период на 2014 г. 
 
Същевременно, при ечемика и рапицата се наблюдава значително намаление на експортираните количества – съответно с 57% и с 62,4%. През първите три месеца на текущата 2015/16 маркетингова година (юли - септември 2015 г.) през Пристанище Бургас не е осъществен износ на пшеница, ечемик и рапица. 
 
Спад има и при износа на царевица, осъществен през периода 1 септември – 4 октомври 2015 г. чрез Пристанище Варна, с 35,5% спрямо аналогичния период на предходната година, а износ на слънчоглед не е регистриран. През първия месец на текущата 2015/16 маркетингова година (септември 2015 г.) няма износ на царевица и слънчоглед през Пристанище Бургас. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!