Една от предложените промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, които са на обсъждане в парламентарната Комисия по земеделие в сряда, засяга чл. 37и и гласи следното:

Още по темата: Предложение: Държавните земи ще се отдават под наем само чрез търгове

„...Договорът се сключва след заплащане на по-високата сума между най-високата тръжна цена, на която са сключени договорите за землището за земите от държавния  и общинския поземлен фонд за годината и размера на средното годишно рентно плащане за землището в общината...“.

Според животновъди обаче така се създава опасност от умишлено повишаване на наемната цена за разпределените пасища по този член.

По техни наблюдения наемната цена, достигната на търговете по алинея 13 на чл. 37и, понякога надвишава десетократно и повече средното годишно рентно плащане за пасища и ливади.

Така оставен, текстът дава възможност за недоволен от разпределението местен животновъд да участва на търговете по чл. 37и (13) и (14) и да играе за някое пасище (ливада) с размер едва един-два декара. 

„С лекота първоначалната цена 10-30 лв./дка може да стане 100-300 лв./дка. Тази постигната на търга цена ще стане задължителен наем за всички разпределени от комисията по чл. 37и пасища! Това ще доведе до масово отказване на животновъдите от ползваните и разпределени пасища в съответното землище!”, пише Пламен Якимов от Ловешко в писмо до председателя на земеделската комисия Десислава Танева.

Дори и да няма такъв недоброжелател, най-високата от двете цени ще доведе до твърде високи наеми за ПМЛ от ОПФ и ДПФ, което е благоприятно за бюджета на Общината и МЗХ, но субсидията на животновъда няма да е достатъчна за плащането на високия наем.

„Добре би било, ако наемът остане, както е в сега действащия текст на закона, или още по-добре да е без наем или той да бъде символичен. Така субсидията ще остане в помощ на животновъда, а не за да се плаща наема на пасището, както стана с нивите под наем за зърнопроизводството”, прави сравнение Якимов.