Животновъди в Тюрингия получават допълнителна субсидия от 2019 г. Подпомагането се отпуска на фермерите, отглеждащи овце и кози, съобщава Министерството на околната среда в Тюрингия.
 
 
От месец януари до края на месец март 2019 г. животновъди с овце и кози могат да кандидатстват за допълнително подпомагане за паша. В периода 2019-2021 г. министерството ще отпусне допълнителна премия – 25 евро на глава животно за година, затова че то поддържа пасищата на страната, пише TopAgrar.com.
 
„Животновъдите могат да разчитат на нашата подкрепа. Те са ценни партньори в управлението на ландшафта и затова ние трябва да се грижим за тях“, коментира министърът на околната среда Аня Зигесмунд (Anja Siegesmund).
 
Въпреки отпуснатата допълнителна помощ, амбицията на министерството е да извоюва по-голямо финансиране.
 
Субсидията за паша е изцяло държавна помощ, като на стопанство за година може да се изплатят максимум 5 000 евро през 2019 г. Това ограничение идва от регламент на Европейския съюз (ЕС), в който се казва, че този вид подпомагане на стопанство, за три години, не може да надвиши 15 000 евро.
 
„Искаме да променим това. Министерството на околната среда ще настоява за увеличение с 50% или до 10 000 евро на стопанство за година. В противен случай по-големите ферми ще достигнат максималната граница изключително бързо и подпомагането няма да бъде ефективно“, добави Зигесмунд.