Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов обсъди с представители на животновъдните организации подготвените промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), които предвиждат собственици на пасищни животни и техните сдружения да могат да ползват мери и пасища от Държавния поземлен фонд (ДПФ) без търг или конкурс от следващата стопанска година. Промените ще сложат край на възможността хората, които не отглеждат животни да получават пасища и европейски средства, съобщават от пресцентъра на МЗХ.

 

В сега действащият ЗСПЗЗ площите от ДПФ се отдаваха на търг или конкурс на общо основание, без предоставяне на предимства за животновъди. Представителите на браншовите организации коментираха, че това са дългоочаквани от тях промени, които имат съществено значение за запазването и развитието на животновъдството, и са важна стъпка за стимулиране на сектора.

 

Зам.-министър Абазов поясни, че предвидените промени ще се обсъждат и с представители на браншовите организации от други сектори в земеделието, както и с Националното сдружение на общините в Република България.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!