Дванадесет животновъдни организации изпратиха Отворено писмо до министър председателя, министъра на земеделието и храните и медиите, с което настояват „за установяване на прозрачни пазарни отношения и равнопоставеност при избор на доставчици на стоки и услуги при наличието на свободен пазар за ушните марки“.

Фермер.БГ публикува пълния текст на писмото:


До: МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Копие до:
МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

 

Уважаеми господин Премиер,

Приветстваме приемането на Държавната схема за компенсиране на разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните.Всичко започва добре до момента в който едно вътрешно писмо на БАБХ с номер 4545-ЗЖ от 18.07.2013 се обрича, вече толкова изстрадалото животновъдство на България на допълнителен дан от 700 000 лева на година. В това писмо БАБХ ниопределя ексклузивен доставчикна ушни марки за животни и ни определя цена.
 

Посочената цена е много по-висока от пазарната, а фактът, че това ни се представя като държавна помощ е циничен.Пазара много точно определя пределните цени на идентификаторите и ако Българската държава е загрижена, то тя би поела част от фактурираните цени, които плащаме на доставчиците ни. И, тази част ще е далеч по-малка от цената, която се заплаща на определеният ни от БАБХ доставчик.Особено засегнати от така създалата се ситуация сме всички овцевъди и козевъди. От 2013г. бяхме принудени да закупуваме електронни ушни марки, което увеличи разходите на глава с 2 до 3 лева. Не стига това, но сега ни се определя цена и доставчик, което увеличава разходите със средно 1 лев на животно. Увеличението удря в джоба на 20 000 животновъдни обекта и се отразява също на всеки краен потребител, който не харесва вкуса на новозенландското агнешко.
 

Дори да не получават държавни помощи, разходите на фермерите ще са по-ниски при закупуване на идентификатори в условията на свободна конкуренция, отколкото при настоящите условия.Може да бъде направен изводът, че въведеното от БАБХ задължение противоречи на основните нормативни актове, уреждащи държавните помощи като цяло и в частност - идентификацията на животни. Подобно ограничение унищожава конкуренцията, въвежда монополно положение, увеличава разходите на животновъдите и всичко това – в нарушение на закона.Дори и с намаление от 40 %, цените на Кейсли Интернешънъл ООД нахвърлят значително цените, на които сме закупували тези стоки до момента от различните доставчици в страната. Предварителните ни изчисления показват, че в резултат на въведените ни ограничения само за срок от една година загубите на животновъдите ще надхвърлят половин милион лева.
 

От изложеното е видно, че за българските животновъди е от първостепенна важност да се вземат незабавни мерки срещу ограниченията, въведени от БАБХ. Настояваме да се установи процедура, която да даде възможност на стопаните да закупува идентификатор от търговец по негов избор, като впоследствие 40 % от тази стойност да се възстановява от получените държавни помощи.

 

В допълнение – във всички останали европейски държави животновъдите имат право сами да избират доставчик, без да им се налагат ограничения от държавата.

Настояваме да бъде преразгледана изцяло и системата на идентификация и регистрация на селскостопанските животни в България, тъй като основните проблеми на животновъдите произтичат именно от нередовната и некоректно попълвана информация за отглежданите животни. Монопол върху тази дейност в днешни дни има единствено и само БАБХ, при наличието на добре структурирани и законнопризнати организации на животновъди, които също са в състояние да извършват тази дейност, особено за животните под селекционен и развъден контрол.

 

Не можем да понесем подобна несправедливост, която макар и облечена в дрехата на закона или по-скоро липсата на такъв, представлява неморален и жесток удар върху сектора от страна на собствената ни администрация.Не предприеме ли Държавата действия по спирането на това недоразумение,ще алармираме Главна дирекция”Земеделие” на Европейската комисия за това как се ползва нотифицираната държавна помощ!!

Като имаме предвид гореизложеното, ние – представителите на регистрираните от Българският съд животновъдни организации

ДЕКЛАРИРАМЕ:
 

 1. Настояваме за установяване на прозрачни пазарни отношения и равнопоставеност при изборна доставчици на стоки и услуги! Ние сме граждани на Европйския съюз – зона на свободна търговия, ясни правила и прозрачност.
   
 2. Няма да приемем да ни се налагат цени и фирми, при наличието на свободен пазарза ушните марки.
   
 3. Настояваме да се потърси отговорност от виновните за проявеното административно своеволие и веднага да бъдат отстранениот заеманите длъжности.
   
 4. Настояваме държавната помощ за селското стопанство да остава в България при българските данъкоплатци, а не да се превръща в Междудържавна помощ за чужди търговски компании.
   
 5. Желаем да уважаваме българските институции.И те да ни уважават. Да имаме в тяхно лице подкрепа за сектора и те в наше лице подкрепа пред ЕС.
   
 6. Ще предприемем всички допустими от Закона на Р България мерки, за да отстояваме интересите на нашите членове и всички други български животновъди.

 

 1. Развъдна Асоциация на Местните Породи Овце

 2. Национална Асоциация за Развъждане на Синтетичната Популация Българска Млечна

 3. Организация на Развъдчиците на Автохтонните Породи Овце в България

 4. Сдружение „Асоциация за развъждане на цигайски и месни породи овце в Република България”

 5. Сдружение „Асоциация за развъждане на Българска млечна порода овце”

 6. Асоциация за развъждане на Плевенска черноглава овца

 7. Сдружения за отглеждане и развъждане на маришките овце

 8. Сдружение „Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България”,

 9. Сдружение „Развъдна асоциация на аборигенни породи овце от Западна България”

 10. Сдружение „Асоциация за развъждане на Среднородопска, Каракачанска, Родопски Цигай овце и Каракачански кон”

 11. Асоциация за развъждане на млечни породи овце

 12. Сдружение с нестопанска цел „Асоциация за автохтонни породи кози в България”

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!