Жътвата на маслодаен слънчоглед е почти приключила, като са прибрани 1 836,5 хил. тона. Това сочат оперативните данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) към 19 октомври.
 
Количеството е с 9,3% над отчетеното по същото време на 2016 г., в резултат от увеличение на реколтираните площи, съчетано с леко повишение на средния добив. При продукцията от царевица за зърно също се отчита ръст на годишен база – с 8,4%, до 2 138,1 хил. тона, който е изцяло вследствие на нарастване на средния добив спрямо миналата година.