Зърнопроизводителите отчитат добри средни резултати с напредване на жътвата на есенниците.

Поредна добра година: Очакваме 5,6 млн. тона пшеница

От засетите с пшеница общо 11,316 млн. декара в страната вече е прибрана реколтата от 3 млн. декара или от малко над четвърт от площите. В складовете са 1,6 млн. тона жито от новата реколта при среден добив 529 кг/декар. Този резултат е с 5,6% над отчетения по същото време на 2018 г.

Това показват новите оперативни данни на земеделското министерство, събрани към 4 юли.

До тази дата са прибрани също 439 700 тона ечемик при среден добив 481 кг/декар или ръст от 9% на годишна база, и 125 хил. тона маслодайна рапица при среден добив 258 кг/декар (+7,5% спрямо същия период на миналата година). 

„Продукцията от пшеница и ечемик е съответно с 3,2% и 8,8% повече спрямо отчетената по същото време на 2018 г., което се дължи на нарастване на средните добиви“, коментират експертите на министерството.

При маслодайната рапица се наблюдава изоставане на производството с 45% на годишна база, което се дължи главно на по-бавния темп на прибиране на реколтата. Жътвата на ръжта и тритикале е все още в началото, като вече са прибрани съответно 78 тона и 3 533 тона.