Няма други породи в България като Българското родопско говедо с толкова ниско живо тегло и с толкова висока масленост и млечност. Това каза в интервю за Фермер.БГ Жана Гаджева, която е председател на УС на Асоциацията за българско родопско говедо и Джерсей. Тази порода в България няма аналог в сравнение с останалите – 3 500 кг. мляко, с 4,5% средна масленост, към 350 кг. живо тегло на стандартно мляко. Асоциацията представи животни на Роженския събор в Родопите:

 

Г-жо Гаджева, представете ни дейнстта на Асоциацията за Българско родопско говедо и Джерсей...

За пръв път тази година на Роженския събор има изложение на животни. От първия ден интересът е много голям. За нашата асоциация това е прохождане в тази дейност тук на територията на Смолян, където е създадена нашата асоциация. Тук е създадена и породата, обект на нашата асоциация. На Рожен представяме прекрасните животни от фермата на Георги Аврамов от Чепеларе. 

Асоциацията на българското родопско говедо е създадена през 2000 г. Стартирането на дейността на асоциацията започна трудно и бавно. Доста хора не виждаха смисъл от това да има такава асоциация. Най- тревожното беше и продължава да бъде това, че породата е с много малко селекционирани животни под селекционен контрол. До 2013 г. ние контролирахме около 1000 животни. За голямо наше щастие и удоволствие, след борба от наша страна, породата беше призната за застрашена от изчезване. Тя беше включена по мярка Агроекология, като фермите, които работят в селекция, се субсидират по тази мярка- застрашени от изчезване породи.

 

Кажете малко повече за самата порода...

Породата Българско родопско говедо е създадена в Смолян, от смолянски зооинженери, специалисти и учени, на основата на родопско късорого говедо. Започнато е с различни други породи да се осеменява късорого родопско говедо, за да се подобри. Стигна се до извод, че най-подходяща порода за подобряване е Джерсей. Животните от Българско родопско говедо от 50-те години на миналия век са кръстосвани с Джерсей. Джерсейската кръв в породата е около 75- 82 %. Животните приличат на Джерсей, но те са запазили приспособимостта, издръжливостта и жизнеността на родопското късорого говедо. Взели са
продуктивността на Джерсей.

И двете породи са млечни, нали така?
Породата Джерсей е млечна порода и българското родопско говеди си е комерсиална млечна порода. Тя съчетава качествата на двете породи, родопско късорого – издръжливост, усвояване на пасища, използване на трудни пасища и в същото време на джерсейската порода.

 

Кои са основните цели на Асоциацията по отношение на подобряване на породата?

След като породата беше включена в агроекологичните мерки, след като фермите започнаха да се подпомагат и фермерите да получават субсидии, за около 2 години броят на контролираните животни се удвои. През тази година беше въведена и мярката за крави под селекционен контрол. Това още повече ще подобри условията за отглеждане на породата. Субсидията вече е добра, като изключим ниските изкупни цени на млякото, нещата потръгнаха в нашата порода. По отношение на продуктивните качества на породата мога да ви кажа, че средната млечност при едно относително добро хранене е около 3 500 кг. мляко, с около 5% мастни вещества с висок процент белтък.

Основната селекционна цел при породата е да се подобри съотношението белтък – мазнини, без да се намалява маслеността на млякото. Задачата е много трудна, бавно ще се случи. Тези два признака са консервативни и не могат да се влияят много, но ние сме длъжни да работим в тази посока. Това би подобрило технологичните качества на млякото с това по- добро съотношение на белтък и мазнини.

 

Какво е характерно за породата по отношени на млечност, масленост...?

Има още върху какво да се работи. При породата се срещат различни цветове и много хора бъркат това, че, ако животното не е определено този сърнешки цвят, то това не е Българско родопско говедо. При тези животни най-характерно е, че са брахицерен тип животни. Черепът им е много по-различен от всички останали породи в България, които се срещат.

Ние си я харесваме породата, за нас тя е най- хубава. Породата с най-висока относителност на млечност, стандартно мляко на 100 кг. жива маса е именно Българското родопско говедо. Няма други породи в България с толкова ниско живо тегло и с толкова висока масленост и млечност. Тази порода в България няма аналог в сравнение с останалите – 3 500 кг. мляко, с 4,5% средна масленост, към 350 кг. живо тегло на стандартно мляко.

 

Това мляко с тези показатели как се реализира?

В Родопите има много мандри и много прерботвателни предприятия. Трудности в отношението с пазарите изпитват и млекопреработвателите и млекопроизводителите, защото цените на млякото паднаха. Тук има ферми, които си държат цените. Произвеждат качествено мляко и определени мандри държат на това, и получават някаква по-сносна цена.

Ние в момента компенсираме в доста голяма степен със субсидия, защото получаваме субсидия и по Агроекология и по крави под селекционен контрол, за тези, които са под селекционен контрол. Има известен брой животни, който не е малък, от породата Българско родопско говедо, които не могат да бъдат включени под селекционен контрол, защото са по-малко животни в частния двор, не са ферми и не отговарят на изискванията за субсидии. В тези случаи, според мен е възможно едно прекрасно съчетание на селски туризъм с дребно говедовъдство. Това е перфектна комбинация.


Колко животни от породата Българско родопско говедо се отглеждат в България?

В България породно преброяване не е правено от 20 години. Броят на животните, които Асоциацията контролира, е около 2 000 в момента. Това е приблизителен брой, защото след въвеждане на мярката за крави под селекционен контрол, изключително много се увеличи броят на фермерите, които желаят да работят с Асоциацията. Ние включваме всички фермери, които имат животни, отговарящи на породата и, които имат по-голяма брой животни. Процесът на записване на животни не е приключил, но около 2 000 животи в момента има под селекционен контрол.


София БЕЛЧЕВА

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!