Собствениците или ползвателите, които не заявят в указания срок как възнамеряват да ползват земите си, няма да могат да получат евросубсидии за следващата стопанска година. Това заяви пред БНР Йорданка Гочева, директор на Областна дирекция "Земеделие" в Кърджали.

Цени и ренти на ниви: Къде е най-скъпо и най-евтино

До 31 юли всички собственици и ползватели на земеделски земи трябва да подадат в общинските земеделски служби декларации по образец, с които да заявят как ще стопанисват своите площи през следващата стопанска година. 

Йорданка Гочева: "Целта на тези декларации-заявления е да получим информация дали и как тези собственици и ползватели ще стопанисват земеделските си земи през следващата стопанска година - т.е. 2020/2021. След декларираните намерения те ще могат да кандидатстват за субсидии."

Тези, които не подадат такава информация при нас, трябва да знаят, че собствените им земеделски земи преминават при нас в графа т.нар бели петна, припомни експертът.

Агропрогноза: До кога продължават честите валежи?

Притежателите на земеделска земя няма да изгубят законните си права върху нея, ако не подадат декларации в дирекциите по земеделие, уточни Гочева, но при това положение може да се появи друг ползвател на обработваемата площ, различен от собственика. Има риск земите му да бъдат предоставени в масив на някой друг ползвател.

Иорданка Гочева: „Тоест собствеността си е тяхна, но за следващата стопанска година може да се яви ползвател, който да използва техните земеделски земи. Този ползвател ще им заплати наем в размер на средното рентно плащане за землището

Той ще има правното основание, което може да декларира в общинските служби по земеделие, и ще има право да кандидатства през 2021 г. за схемите и мерките по директните плащания

Документи, с които собствениците или наемателите, желаещи да обработват дадената земеделска площ, декларират намеренията си, се подават в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота. Когато площите се отдават под аренда, се подава декларация от собственик и наемател.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Фермери харчат пари от все още неодобрени проекти

Решение: Как „Чудната градина” се бори с последствията от COVID-19?

Костилковите плодове: По-слаба реколта, но по-висока цена