Поредните промени в Наредба 11 за агроекологичните плащания, с които да се удължи с 1 година срокът за земеделци, чиито ангажименти са изтекли през 2013 г., още не са обнародвани в Държавен вестник. За Фермер.БГ, обаче, земеделски производители с приключили 5-годишни агроекологични ангажименти заявиха, че вече очертават земята си в земеделските служби по места.

Близо 270 са земеделските производители (от тях половината са биологични производители), които настояваха за нова промяна в Наредба 11 след като на 18 март беше обнародван текст на наредбата, според който за тях 2014 г. е нулева.

[news]

 

След разговори в МЗХ стана ясно, че е поискано разрешение от Брюксел срокът за земеделски производители с изтекли през 2013 г. агроекологични ангажименти да бъде удължен с 1 година. На въпрос как очертават нивите си след като по европейски регламент няма 6-годишни договори, а промяна в националното законодателство няма, от Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) обясниха, че проект за промяна на Наредба 11 има, той е изпратен по места до земеделските служби и всички производители могат да се очертават в определените срокове.

Фермер.БГ разполага с проекта на изменение на Наредба 11, според който в заключителните разпоредби се създава нов параграф. В него е записано: „За заявления за подпомагане, чиято начална година на подаване на заявлението за подпомагане е 2009 г., агроекологичните дейности или направления могат да се изпълняват при условията и по реда на наредбата за период до 6 последователни години“. Според новите промени през 6-тата година кандидатите за подпомагане подават заявление за плащане.

 

Кандидатите за подпомагане по направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“, които кандидатстват за шеста година, трябва да подготвят, представят и спазват план (заверен от дипломиран агроном) за минимум четириполно сеитбообращение за 6-тата година. В проекта за наредба е записано още, че част от отменените при предишното изменение текстове на Наредба 11 (за промяна в плановете за сеитбообращение) ще влязат в сила от 1 октомври 2014 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!