Министерството на земеделието обяви конкурс за длъжността Главен секретар на ведомството със срок за кандидатстване малко повече от седмица. Спешното търсене на правилния кандидат за длъжността започна на 29 септември – броени дни преди изборите за 48-ото Народно събрание.

Анкета: Какви са средните Ви добиви от слънчоглед за 2022 г.?

В обявата на агроминистерството е записано, че кандидатурите ще се приемат до 8 октомври.

Избраникът за поста ще осъществява административното ръководство, осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията и координира оперативната дейност на министерството, пише в описанието на длъжността.

Обявената основна заплата за „Главен секретар” е от 1300 до 4700 лв.

„Индивидуалният размер на основната месечна заплата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация”, пише в текста на обявата.

Ако за краткия период на конкурса, притежаващите нужната компетенция и квалификация успеят да разберат за него и участват, то трябва да са готови впоследствие да представят своя „Концепция за ефективно управление на административните процеси в Министерството на земеделието”. Втората част на подбора ще е интервю.

Дали процесът на подбор също ще бъде форсиран предвид това, че парламентарните избори вече минаха?

От друга страна, още не е ясно ще има ли редовно правителство, или животът на служебното ръководство на агроминистерството ще е по-дълъг. 

Така или иначе, ясно е, че до осми октомври ще приключи конкурсът за поста на главния секретар в аграрното министерство. Желаещите да кандидатстват може да се запознаят с пълните критерии и изисквания ТУК. Общодостъпното място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса, е на интернет страницата на министерството: http://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/karieri/konkursi/