Собствениците на земеделски земи, които искат да сменят предназначението на своите ниви и градини, се увеличават.

Прокуратурата в Божурище: Общински ниви са продадени на безценица

Комисията за земеделските земи към аграрното министерство всяка година обявява стотици решения за промяна на предназначението за неземеделски цели. Постановените решения през 2016 г. са били 1703 броя, година по-късно – 1601, а през 2018 г. - 1946 броя.

Това стана ясно от документи на земеделското министерство във връзка с подготвени изменения в Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи.

Проектът предвижда Комисията за земеделските земи да набира по служебен път част от необходимите документи, които се изискват при промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди или за включването им в границите на урбанизирани територии.

С цел намаляване на административната тежест за физическите и юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя, отпада изискването за представяне на документи, с които Комисията за земеделските земи може да се снабди служебно, стана ясно от доклад на министър Десислава Танева.

Земеделското министерство публикува проекта за обществено обсъждане, като срокът за изпращане на коментари и становища изтича на 29 юли тази година.