16-то издание на международното изложение в Плевен завърши. В рамките на форума своята продукция представиха над 170 фирми от над 20 държави от Европа и Азия.
 
 
„Министерството на земеделието винаги е определяло пчеларството като значим, традиционен земеделски сектор, и го подпомага с всички възможни финансови инструменти, предвидени в европейското и националното законодателство“, каза зам.-министър Вергиния Кръстева, която даде и старта на пчеларското изложение-договаряне.
 
Тя припомни, че през 2017 г. започна да се прилага новата Национална програма по пчеларство за периода 2017-2019 г., която е с бюджет от 4 758 663 лв. за всяка от трите години на изпълнението й. Зам.-министър Кръстева добави, че в новата тригодишна програмата за първи път се финансира частично купуване на техническо оборудване при първичния добив и обработка на пчелния мед, като успешно стартира и мярката, свързана с практикуване на подвижно пчеларство.
 
 
Освен качествени продукти, посетители, избрали да видят форума видяха и последни новости в областта на пчеларското оборудване и инвентар, ветеринарните препарати и пчелни продукти.
 
„Виждам перспективите в провеждането на подобни събития. Като се върна назад в годините правя разликата. Днес хората все повече се насочват към пчелните продукти и вече ги познават. Ако преди години повечето не знаеха какво е пчелен прашец, днес вече го търсят и го познават“, сподели Любомир Богданов, който отглежда 110 пчелни семейства в района на село Санадиново, общ. Никопол за Фермер.БГ.