Местни сортове лози в Южна България са заплашени от намаляване и дори от изчезване в резултат на въвеждането на нови сортове и съвременни техники за производство на вино. Изпълнителната агенция за лозата и виното (ИАЛВ) отбеляза това в съобщение за работата по проекта „SOS за застрашени традиционни сортове лозя“.
 
 
Той се изпълнява по Програмата за сътрудничество „Интеррег България – Гърция - 2014-2020“ с бюджет 1.116 млн. евро и е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
 
Високото ниво на местно биологично разнообразие е застрашено от загубата на генетични ресурси, поради климатичните промени и човешките дейности, свързани със селското стопанство, туризма и градското развитие, отчита ИАЛВ. 
 
Партньори на агенцията по проекта са Съюзът на енолозите в България, Сдружение „Просперитет и развитие за България", Изложбният институт за проучвания - Гърция, и Технологичнo-образователния институт „Александър“.
 
 
Основната цел на проекта е да изработи механизъм, който да даде възможност за дългосрочно опазване на лозята и да установи политика за опазване на трансграничните зони за местни сортове лози въз основа на молекулярни данни и изследвания на място. 
Програмата включва подкрепа от Общността за българските региони Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково, и за гръцките Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Солун и Серес.
 
В рамките на проекта ще бъде изследвано биоразнообразието на лозите в граничните рагиони, за да се вземат проби и да се анализират генотиповете на местните сортове. Очакванията са да бъдат идентифицирани уникални и потенциално непознати сортове.
 
Ще бъдат създадени и две експериментални полета - в България и в Гърция за идентифициране на местните сортове. Предвижда се също регистриране на две защитени наименования за произход, „което би могло да създаде идентичност на региона, да защити местните традиционни сортове и да подкрепи предприемачеството в областта на виното“, смята екипът по проекта. Според него, това ще допринесе за разпространението на тези сортове не само на местно равнище, но също и в световен мащаб.