2020 г. постави сериозни изпитания пред земеделските стопани от Добруджа – невиждана суша, срив в добивите и финансов колапс.

Идея: Държавата да плаща застрахователните премии в новата ОСП

Именно затова Националната асоциация на зърнопроизводителите излиза с конкретно предложение – въвеждането на нов финансов инструмент „застраховане на доходите на земеделските стопани“.

Причината е, че производителите на основните полски култури са изключително зависими от неблагоприятните климатични условия и природните бедствия. Изминалата стопанска година е показателна за това – катастрофална суша и тотален срив на добивите. 

„Ако го имаме този финансов инструмент, при това, което се случи тази година, нямаше да се молим на държавата“, категоричен е Костадин Костадинов, председател на УС на НАЗ.

„Търсим варианти в момента за изработване на такава интервенция за застраховка на доходите на производителите, която ще гарантира една устойчивост и стабилност на всички земеделски производители. Идеята е като всички останали западноевропейски страни премията по тази застраховка от 50 % да се покрива по програма, а останалото да се поеме от самия производител“, разясни Костадинов.

Той допълни още, че в някои от страните-членки на ЕС държавата покрива до 70 % от премията за застраховка на доходите. 
„Трябва да работим превантивно. Един такъв продукт в следващата ОСП би решил много проблеми и предотвратил търсенето на допълнителни средства впоследствие“, категоричен е още ръководителят на НАЗ.

Асоциацията обхваща най-голям дял от обработваемата земя у нас. В същото време сушата в Източна България се отрази върху общия обем на зърнената продукция. „Със застраховането на доходите ние ще покрием всички разходи, ще бъдем по-стабилни и няма да имаме тези проблеми. Така можем да помислим и за инвестиции било в машини, било в друго, за да бъдем рентабилни“, смята още земеделецът.