Днес, в Берлин експерти в агросектора ще дискутират важността на дигиталните технологии. Срещата на високо равнище се организира от Европейската комисия (ЕК) по покана на Федералното министерство на земеделието на Германия.
 
 
Обменът на информация ще се случи под формата на дебат, воден от избрани министри на земеделието и експерти. Сред тях ще бъдат Фил Хоган, комисар на ЕС по земеделие и развитие на селските райони, и Юлия Кльокнер, федерален министър на храните и земеделието на Германия.
 
Дебатът ще се фокусира върху три ключови теми. На първо място, какъв трябва да бъде приносът на дигитализацията за постигане на Целите за устойчиво развитие 2 и 12 на Организацията на обединените нации. Първите включват борба с глада, продоволствена сигурност и насърчаване на устойчиво селско стопанство. Втората група от цели засяга осигуряването на устойчиво потребление и производствени модели.
 
Отделните представители ще споделят какво са направили техните страни за по-добро използване на цифровите технологии в селскостопанския сектор. На трето място ще бъде поставен въпросът за ролята на научните изследвания и иновациите, професионалното обучение и услугите за по-добра прозрачност на пазара.
 
Темата за цифровизацията все повече вълнува стопаните. С нейна помощ те могат по-ефективно да използват ресурси, като труд, земя, материали. По този начин те получават по-голяма добавена стойност и по-добра устойчивост на своето производство.
 
Постиженията на земеделците в отделните региони и страни до голяма степен се разминават именно заради различията в приемането на технологиите. Затова осъзнаването на тяхната важност и прилагането им са важни за бъдещото развитие на агросектора.
 
Чрез дигитализацията производителите имат достъп до обучение, данни и консултации, свързани със собственото им селскостопанско производство. Тя им дава важна информация за регионалните и международните пазари, здравето на животните, хуманното отношение към тях и контрола на болестите.
 
Може да проследите дискусията на живо тук от 14:30 българско време.