Фермери се оплакаха, че има случаи, в които те отиват при мандрата с фактура, но от мандрата не му я приемат, а единственият документ, който дават е приемо-предавателен протокол за мляко.
 
 
„Има два варианта при тази ситуация. Единият е, че мандрата наистина не иска да му плати на този човек, а вторият е - че не може да бъде издадена фактура, защото фермерът няма събирателен пункт“, коментираха от Националния съюз на говедовъдите в България (НСГБ).
 
Най-вероятно фермера няма събирателен пункт, намерил е нелегален начин за реализацията на млякото си и няма никакъв начин как да му бъде платено, дори и да пусне фактура. Трябва да има събирателен пункт, а мандрата да отразява, че е взела млякото точно от този човек, точно от неговия пункт. Ако той няма такъв и продава млякото на улицата или където и да било, той е част от сивата икономика
 
"Вариантът мандрата да не му приема фактурата в днешния ден е просто смешен, защото всеки се чуди откъде да намери мляко, просто не е реално. Ако това се беше случило преди 6-7 месеца бихме го приели, но към днешния ден всяка капка мляко е ценна и не е възможно мандрата да не иска да изпълни условията на фермера“, смятат от съюза на говедовъдите.
 
Наши читатели сигнализираха, че Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) са започнали да приемат като доказателствени документи приемо-предавателните протоколи, а в наредбата изрично е записано това да се извършва само чрез фактури. Приемо-предавателният протокол може да бъде съпътстващ, но не и основен за доказване. 
 
Може да намерите необходимата информация на сайта на фонда: www.dfz.bg, гласи лаконичния коментар, който направиха от пресофиса на фонда на въпрос на Фермер.БГ. 
 
Съответно на сайта е записано следното: "При попълване на описа кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица, според регистрацията им в ИСАК – като Физическо лице, Юридическо лице или Едноличен търговец". 
 
А отделно е публикувана и инструкция как да се попълнят документите - можете да я намерите тук, в която са описани какви са необходимите документи.