Група от компании „Черкизово“ представи своя нов завод за производство колбасни изделия. Той се намира в Подмосковска област. Най-важната му особеност е тоталната роботизация на производството и използването на безжични технологии. Твърди се, че новият завод няма аналог нито в Русия, нито в Европа, съобщава изданието Cnews.ру.

Млад пчелар следи 200 кошера със сензори

Всички производствени операции в завода се изпълняват по строго определен начин на автоматични линии, човешкият фактор е сведен до нула. В края на всеки участък има контролна точка – елемент от оборудването, интегриран в информационната система, която разрешава преминаване на продукцията напред при съответствие на стандарт, казва Денис Горбунов от „Черкизово“.

Заводът е разделен на зони – приемна и автоматизиран склад, отделения за производство на кайма, ферментация и сушене, опаковане и инженерен отдел.

Всички процеси са напълно автоматизирани и стандартизирани, всеки процес и оборудване има свой цифров двойник. Благодарение на използването на изкуствен интелект, броят на служителите е сведен от 700 до 150.

Една от ключовите задачи на проекта е максимално елиминиране на контакта на хора с продукцията в процеса на производство. По този начин се гарантира високо качество на храната, безопасност и отсъствие на брак.

В автоматизиран режим се изпълнява поръчката на готова продукция, анализират се складовите наличност, отсъства риск от неизпълнение на доставки или свръхпроизводство.

Заводът работи с помощта на ИТ-системи SAP S4/ERP, SAP S4/MES и различни локални MES-системи.

Каква е цената на един роботизиран завод?

Общите инвестиции възлизат на 7 млрд. рубли или 181 535 684 лв.