Темата „Технологични аспекти за отглеждане на ягодоплодни култури“ ще бъде представена на онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) - Перник, и Българска асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-Я).

Гласувайте: Какво очаквате от служебния земеделски министър?

Събитието ще се проведе на 10 август, сряда, от 10:00 до 12:15 часа в платформата Zoom. Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

„Присъстващите ще се запознаят с видовете технологии при отглеждане на нови насаждения от ягоди, малини и други ягодоплодни култури, а също така и с добрите земеделски практики при тяхното отглеждане”, съобщават организаторите.

Фермерите ще научат как да намалят до минимум употребата на пестициди и ще се запознаят с ползите и предимствата на интегрирания контрол на вредителите.

По време на втората част на семинара ще бъдат представени очакваните условия за подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

Линк за регистрация: https://forms.gle/fn59RCt5Zj9SQvSL9
Линк за достъп: https://us06web.zoom.us/j/88273568268
ID за семинара: 88273568268