За първи път днес се проведе есенен преглед на биволски разплодници от породата „българска мурра“ в Станцията за изкуствено осеменяване в град Сливен.
 
 
През 1962 г. за първи път у нас и в Европа се извършва внос от Индия на биволи от високопродуктивната млечна порода  Мурра. В продължение на 40 години учените успяват да създадат националната порода „българска мурра“, която е със сертификат от 2002 г. Така Бонка Чолакова , директор на Главна дирекция  "Управление на генетичните ресурси и репродуктивния процес" представи породата па време на откриването на прегледа. 
 
Тя отбеляза, че „българска мурра“  е с уникален генотип за  висока млечност, отлична приспособимост, добър здравен статус и непретенциозност към фуражите и храната. 
 
 
„Изпълнителната агенция по селекция и репродукция разработи  и прилага 10-годишна криоконсервационна програма за управление на генетичните ресурси в България.
 
В тази програма е предвидено в държавните станции по изкуствено осеменяване да постъпват разплодници от комерсиални, автохтонни породи говеда, биволи, овце, кози и коне. От тях се консервира генетичен материал. 
Подборът на мъжките разплодници за постъпване в станциите става съвместно с развъдните организации,работещи с дадената порода, фермери, отглеждащи развъдни стада. 
 
 
По тази програма в станцията в Сливен са постъпили 6 биволски разплодника, които бяха показани пред гостите на събитието.
 
Те са изкупени от стадата на Ангел Ангелков от село Григорево, Паскал Иванов от село Умаревци, от фермата „Бик“ ООД в село Младово и ферма „Царев брод“ – Шумен.
 
 
По данни на организаторите средната млечност на фермите, от които идват биволските разплодници е съответно 1957 кг, 2016 кг, 1475 кг и 1219 кг, като средната лактационна млечност за страната е 1783 кг. 
„Намирането на подходящи разплодници не е такъв проблем, колкото намирането на животни, които са с отрицателни резултати за постъпване в станция“, добави Чолакова. 
 
От своя страна проф. дсн Цонка Пеева, председател на Българска национална асоциация за развитие на биволовъдството отбеляза пред Фермер.БГ, че тези прегледи на биволските разплодници се правят, за да си сверим часовника и да видим как се развива селекцията в страната. 
 
„Също така трябва да се види какви бикове има в станцията за изкуствено осеменяване, с каква млечност са техните родители и въобще в цялото им родословие. Това гарантира, че те ще наследят тази висока млечност. Още една причина за провеждането на прегледите е да се види дали има някакви недостатъци, които да се отстранят своевременно, защото изкуственото осеменяване е най-доброто селекционно мероприятие за повишаването на генетическия прогрес в популацията“, каза проф. Пеева.