Срокът за пререгистрация на земеделските стопани съгласно изискванията на Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани за стопанската 2015 – 2016 г. е от 01 октомври 2015 г. до 28 февруари 2016 г.
 
От Областната дирекция Земеделие в Смолян съобщават, че че съгласно чл. 11  от Наредба 3 от 29 януари 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица, представят ежегодно в срок от 1 октомври до 28 февруари атуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри.
 
Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеделие” заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!