Предвижда се до края на тази година да бъде обявен прием на проектни предложение по мярка 16.1 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), насочена към иновациите в селскостопанското производство и преработвателния сектор. За целта е предвиден бюджет от 10 млн. евро.
 
 
Това съобщи днес зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева. Тя представи резултатите от прилагането на ПРСР досега и насоките за 2019 г. по време на информационна среща със земеделски стопани от област Пазарджик.
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) отчита „напредък по договориране в размер на общо 1,627 млрд. евро, възлизащи на 59,9% от общия бюджет на Програма за развитие на селските райони“. Изплатените средства към 1 ноември са 680,7 млн. евро.
 
Снимка: МЗХГ
 
Повече от 3 800 са подадените проектни предложения в ИСУН - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България, през тази година. 
 
„Техният брой нараства в резултат на активността на местните инициативни групи и течащите приеми на проектни предложения по процедурите, насочени към неземеделски дейности в селските райони към момента“, каза д-р Василева.
 
По време на информационната среща представителите на МЗХГ обясниха новостите по въпроси, свързани с поземлени отношения и управление на Държавния поземлен фонд (ДПФ), растениевъдството, биологичното земеделие и други. Дискутирани бяха също условията и редът за признаване на организации на производителите; директните плащания и системата за идентификация на земеделски парцели; държавните помощи за 2019 г. и политиката за развитие на животновъдството, допълниха от МЗХГ.