Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за Селскостопанската академия. С промените се предлага академията да има самостоятелен бюджет като част от консолидираната фискална програма. Също така се дава възможност ССА да набира допълнителни приходи от помощи и други безвъзмездно получени средства. 
 
С новите промени се приема ССА да разработи стратегия за научноизследователска дейност в областта на аграрния сектор, която ще се актуализира на всеки 3 години. 
 
Освен това се променя числеността и съставът на Управителния съвет на академията, пише Фокус. Общо броят на членовете на УС ще е 8 души – хабилитирани учени и председателят на академията, който пък ще се назначава от министър-председателя по предложение на аграрни министър, решиха още депутатите. 
 
Освен това, както Фермер.БГ писа, се предвижда 15 от 19-те държавни предприятия, бивши опитни станции, да бъдат обединение в едно държавно предприятие. Останалите  4, чийто функции са уникални, ще се запазят като научни центрове със статут на институти.