Десетки туби от препарати за растителна защита са изхвърлени на брега на река Стряма в близост до град Раковски. .
 
Очевидци разказват, че отпадъците от препаратите са струпани на метри от реката, а някои от тях са почти във водата. 
 
По думите им по изхвърлените опаковки се чете, че става дума за хербициди. "Наблизо един господин сади домати и ползва маркуч, с който ицпомпва вода, за да разрежда отровата“, разказват местните. Въпросният маркуч също бил забелязан във водата.
 
Подаден е сигнал до телефон 112, както и до директора на Регионалната екоинспекция – Стефан Шилев. По думите му отговорността може да е на различни институции в зависимост от мястото на отпадъците. След проверка на място от инспектората могат да издадат предписание до отговорните лица.
 
Шилев припомни, че такива отпадъци могат да се превават само на фирми, които притежават документ за третирането им. Те са посочени на сайта на Изпълнителна агенция по околната среда и водите, допълни той.
 
„Но случаят не е такъв – просто някой ги е изхвърлил. Затова ще трябва да се сезират органите на местната власт, за да ги съберат и предадат, ако не може да се установи собственикът“, обясни експертът.