Европейската комисия прие решение за ограничаване на употребата на три пестицида от групата на неоникотиноидите.

Тези пестициди (клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам) бяха признати за вредни за пчелната популация в Европа.

Ограничението ще влезе в сила на 1 декември 2013 г. и ще бъде преразгледано най-късно до две години. То е насочено към пестицидите, използвани върху някои растения и зърнени култури, които привличат пчелите и други опрашители.

„През миналия месец, въз основа на научно становище на Европейския орган за безопасност на храните, в което се идентифицират многобройни рискове, обещах да направя всичко възможно, за да гарантирам, че нашата популация от пчели е защитена. Приетото днес ограничение изпълнява поетото обещание и бележи още един важен етап по пътя към осигуряване на по-здравословно бъдеще на пчелите в Европа, тъй като пчелите изпълняват две важни роли: не само тази на източник на мед, но и — нещо по-важно — тази на опрашител. Около 80 % от опрашването се дължи на дейността на пчелите, то се извършва естествено и не изисква средства“ заяви Тонио Борг, европейски комисар по въпросите на здравеопазването и потребителите.

[news]
Приетите мерки са част от общата стратегия на Комисията да се противодейства на проблема на намаляването на пчелната популация в Европа. След публикуването на Стратегията за здравето на пчелите на Комисията през 2010 г. бяха предприети редица действия, а други се изпълняват понастоящем. Сред тях са: определяне на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите; увеличаване на съфинансирането по линия на ЕС на националните програми в областта на пчеловъдството, съвместно финансиране на провеждането на изследвания за наблюдение в 17 доброволно участващи държави членки (през 2012 г. бяха отделени 3,3 млн. евро) и изследователски програми на ЕС, като напр. „BeeDoc“ и „STEP“, които се занимават с многофакторните аспекти, на които може да се отдаде намаляването на популацията на пчелите в Европа.

Какво предстои?
До 30 септември 2013 г. държавите членки трябва да оттеглят или изменят съществуващите разрешения, така че те да са съобразени с ограниченията на ЕС. Наличните запаси от посочените пестициди ще могат да се употребяват най-късно до 30 ноември. Отговорни за осигуряването на правилното прилагане на ограниченията са националните органи.
Веднага щом стане достъпна нова информация и не по-късно от 2 години Комисията ще преразгледа въведеното ограничение, за да вземе под внимание значимите нови научни и технически данни.

Ограничението се прилага спрямо употребата на 3 неоникотиноида (клотианидин, имидаклоприд и тиаметоксам), използвани за обработка на семена, за прилагане върху почвата (под формата на гранули) и за листно третиране на растения и зърнени култури (с изключение на зимни зърнени култури), които привличат пчелите. Останалите разрешени видове употреба могат да се извършват само от професионални потребители. Изключенията ще бъдат ограничени до възможността привлекателните за пчелите култури да бъдат третирани само в парници, а на открито — след цъфтежа.

Пестицидите бяха определени като един факторите, на които може да се дължи намаляването на броя на пчелите. Сред другите фактори са паразитите, други патогени, липсата на ветеринарномедицински препарати или — в някои случаи — неправилната им употреба, управлението на пчеларството и факторите от околната среда, като напр. липсата на местообитания и храна и изменението на климата.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!