Гроздопроизводителите за първи път могат да кандидатстват по de minimis. За тях са осигурени още три извънредни мерки през настоящата година. Това заяви зам.-министърът на земеделието Лозана Василева на среща в Поморие, инициирана от лозарите и винарите от регион Югоизточна България, съвместно с членовете на „Бургаска Южночерноморска“ Регионална лозаро-винарска камара. 

Взаимоспомагателен фонд обсъждат министерството и лозаро-винарите

Лозана Василева припомни, че по държавната помощ фермерите могат да получат 250 лв./ха, като приемът ще продължи до 2 септември в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

По мярка COVID 1 подпомагането е в зависимост от размера на площите на стопанството. Най-ниското е до 1 ха, където помощта, която ще получат, е 300 лв. на стопанство, а тези, които имат над 50 хектара – 13 500 лв. на стопанство.

Министерството: „В рамките на един месец има прием, обработка и изплащане. Целта е максимално бързо парите да стигнат до фермерите.“

Тази година заради извънредната ситуация с пандемията бяха разработени и две кризисни мерки по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. 

Едната е за събиране на реколта на зелено, където приемът приключи. На гроздопроизводителите вече са изплатени малко над 1,5 млн. лв. за площ 544 ха. Мярката е кризисна – когато има стагнация на пазара, това е начин да се ограничи предлаганото грозде. Тя беше разработена по искане на бранша, като ставката е 303 лв./дка. 

Другата мярка е за кризисно съхранение на вино. Там също приемът приключи и след края на проверките ще бъдат изплатени до 5 млн. лв. От нея специално в област Бургас са се възползвали 8 винопроизводители. Очаква се те да получат около 1,5 млн. лв. за съхранение на вино, което нямат възможност да реализират поради ограничения пазар.

На срещата присъства и шефът на Изпълнителната агенция по лозата и виното Красимир Коев, който посочи, че всички предложения на бранша, обсъдени миналата година, са факт. 

„Беше ограничен вносът на винено грозде от Румъния, беше създадена кризисната мярка „Бране на зелено”, а вече има и de minimis за гроздопроизводителите“, посочи той и допълни, че държавната власт не може да се меси в ценообразуването, нито да дава пряка държавна помощ.