Фонд за подкрепа на сектора и нова програма за промоции в Европейския съюз (ЕС) обсъдиха представители на Министерството на земеделието и на лозаро-винарския сектор по време на работна среща в Поморие. Това съобщи за Агри.БГ председателят на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК) и участник в събитието Йордан Чорбаджийски.

Министерството за мярка COVID: Над 1000 заявления са подадени за ден

На срещата са присъствали още земеделският зам.-министър Лозана Василева, Красимир Коев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ), депутатът Ася Пенчева и кметът на Поморие Иван Алексиев.

Гроздопроизводителите настояват, за да се минимизира присъствието на сивия сектор, да има субсидия от 30 ст./кг грозде, фактурирано на лицензиран винопроизводител, обяснява Чорбаджийски.

„Към момента обаче се оказа, че няма никъде такава мярка в Европа и въвеждането ѝ ще бъде трудно. Но обсъдихме нова възможност, която тепърва ще разискваме със земеделското министерство и с Изпълнителната агенция, за създаването на взаимоспомагателен фонд.

Идеята е, колкото пари се вложат в този фонд от нас, държавата да ни отговори със същите, разяснява браншовият представител.

Йордан Чорбаджийски: „Националната камара ще разпределя тези средства в кризисни ситуации. Това е сериозна тема и предполага дълги разговори, които вероятно ще започнат в края на тази година. Идеята ни е той да бъде подобен на едновремешния фонд „Българско вино“ - всички производители да заложат дадени суми като членски внос, държавата да даде същите пари и събраното после да се разпредели между всички участвали. Австрийският модел може би е най-работещ в това отношение, там всеки производител отделя сума на произведена бутилка, за да може продукцията им да се рекламира.“

По думите на Чорбаджийски, който от шест месеца е председател на НЛВК, диалогът с аграрното ведомство и институциите е добър, градивен и се обсъждат още полезни идеи за развитие на сектора в бъдеще.

Йордан Чорбаджийски: "Разработваме и програма за промоции и участие на български винопроизводители и в Европейския съюз, защото досега програмата беше само за трети страни.

В новия програмен период ще приложим такава програма и за ЕС под формата на информационни кампании, дегустации, реклами. Така ще станем още по-видими на винената карта.

Останалите обсъждани теми на срещата в Поморие са били: възможност за назначаване на браншово представителство със статут на консултативен съвет към министерството; фиксиране на срока за изплащане на финансово подпомагане по програма dе minimis - 25 лв./дка, но не повече от 25 000 евро на бенефициент, и 30 лв./дка за финансово подпомагане по COVID-1; кризисната мярка за съхранение на вино; възможността за промяна на текстове в трудовото законодателство, касаещи влизане в сила на срочни договори за наемане на работна ръка по време на гроздоберна кампания и отпадане на еднодневните такива.