Безопасността и здравето при работа (БЗР) са често подценявани, но основно важни за бизнеса. В селското стопанство рисковете са много а предизвикателствата пред малките и средни фермери за осигуряване на безопасна среда – редица. Можете да видите полезни съвети и нормативна информация за това как да организирате сигурно и рентабилно стопанството си в трудов план във видеоурока на Националната служба за съвети в земеделието и Главна инспекция по труда.

Проблеми с пасищата и защо няма да има промени в напояването - слушайте в AgriПодкаст

Добрата система за БЗР изплаща дивиденти, категорична е лекторката – старши инспектор инж. Кина Стефанова, като изрежда ползите: повишаване на производителността и мотивацията на служителите; добро управление на разходите за застраховки; намаляване на разходите, свързани със злополуки и заболявания; намаляване на броя на дните за отпуск по болест; намаляване на риска от наранявания; осигуряване на бъдещето на персонала на предприятието.

Опаноститте в селското стопанство могат да дойдат от земеделските машини и техника, други съоръжения с повишена опасност, механична опасност – смазване, порязване и т.н., опасност от електрически ток, пожари, термични опасности, такива от шум и вибрации, запрашеност, химикали, биогазове, биологични агенти и ред други.

Важно за малките стопани е да могат самостоятелно да си направят оценка на риска. На сайта на Главна инспекция по труда можете да намерите онлайн инструмент за оценка на риска OiRA.

Освен правилата за безопасни условия на труд в малките и средни земеделски стопанства във видеото от семинара ще се запознаете и с нормативните изисквания при провеждане на растителнозащитните мероприятия в малките и средни земеделски стопанства и кои са добрите растителнозащитни практики.

В края на лекциите има и дискусионна част с въпроси и отговори. Вижте повече във видеото.