Земеделското министерство обяви ставката за подпомагане на земеделските производители за закупеното дизелово гориво през миналата година.

Втори транш: Преведоха парите за намаления акциз върху газьола

Фермерите ще получат отстъпка от акциза за литър закупен газьол в размер на 0,37 лева, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2018. Отстъпката  е определена със заповед на министъра на земеделиетo, храните и горите Десислава Танева.

За сравнение ставката в предишната кампания беше 0,38 лв./литър.

До края на 2019 година ще бъдат изплатени близо 73 млн. лева по схемата, а останалата част от средствата - около 11 млн. лв., ще бъдат изплатени в началото на 2020 г. 

Това е вече четвъртата кампания, в която процесът по кандидатстване за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” е облекчен и заявленията се подават придружени само от опис и копия от фактурите за закупено гориво за съответната година. Отпадна задължението за водене на дневник.

Максималното количество гориво, което подлежи на подпомагане, се определя на базата на методика с разходни норми.

След приема на документи Националната агенция за приходите (НАП) извършва проверки на фактурите. Помощта се изплаща на земеделските стопани директно, а не както преди това под формата на ваучери за гориво.