От 1998 г. до 2018 г. обемът на износ на свинско месо от Стария континент е нараснал от 1 238 138 тона до 3 927 308 тона – сочат данни, публикувани в последния доклад на Комитета по Обща организация на селскостопанските пазари, пише pig333.ru.

Смарт ферми за свине в китайски стил


За последните 20 години износът на свинско месо от Европа се е утроил, разглеждайки периода 1998-2018 г. Ако се направи сравнение от 1995 г. (881 011 тона), се вижда, че за последните 23 години обемът на европейския износ е нараснал четворно.

Трябва да се отчете кога е пикът (4 159 093 т), при който обемът на доставките в Китай е достигнал 1 859 565 тона, заемайки дял от 44,9% от общия обем. Налице е увеличение от 63% спрямо 2015 г.