През следващите 10 години най-стратегически важни ще са инвестициите в агротехнологии, електронни технологии и технологии, свързани с енергетиката. На това мнение са представители от над 120 страни. Според тях зелените и социалните сектори, включително селското стопанство, образованието, здравеопазването и енергетиката, трябва да създадат допълнителни 76 милиона работни места до 2030 г. Това се казва в два нови доклада, публикувани от Световния икономически форум, пише Down To Earth.

С колко ще намалее населението в селата до 2050 г.?

В докладите се призовават индустрията и правителствата да засилят използването на технологии за създаване на пазари и заетост на бъдещето. Те са базирани на проучване на мнението на над експерти в повече от 120 икономики.

Докладът Markets of Tomorrow се фокусира върху индустриите и технологиите, които се очаква да предоставят нови източници на развитие. Счита се, че най-стратегически значимите иновации за икономиките през следващите 10 години ще се появят в селскостопанския сектор.

Нововъзникващите селскостопански технологии, които варират от нискотехнологични техники за напояване до дронове за прецизно земеделие, ще осигурят ефективност. Това ще подобри селскостопанското производство и ще създаде нови зелени работни места. Подобрените публично-частни партньорства в този сектор могат да насочат инвестициите за изграждане на нови пазари и създаване на висококачествени работни места, като същевременно стимулират напредъка към социални и екологични цели.

На второ място в списъка са образованието и развитието на работната сила, където нови дигитални инструменти и платформи като обучение в метавселена, изкуствен интелект и повсеместно изчисление стимулират иновациите. След рекордна загуба на академични дни поради епидемията от COVID-19, индустрията е свидетел на ускорено развитие.ВИЖТЕ ОЩЕ:

70% от фермерите по света очакват по-високи приходи

Уроците на 2022 г., от които трябва да се поучим за 2023 г.

ЕК: Прецизното земеделие е ключът към двойното предизвикателство пред фермерите