Общо 31 милиона 261 хиляди лева бяха насочени към пчелари за 2022 г. За тази година нашите очаквания са тази подкрепа да бъде минимум в същия размер. Това каза зам.-министърът на земеделието Крум Неделков на заседание на Комисията по земеделие, което се проведе в сряда, 18 януари 2023 г.

Гласувайте: Виждате ли смисъл от приемите по ПРСР? 


По негови данни през 2022 г. в сектор “Пчеларство” са постъпили над 7 млн. лева по Пчеларската програма, като тази сума представлява 87% от общия ресурс.


“Отделно извън Програмата за развитие на селските райони, пчеларите са получили суми по няколко мерки:

По мярката за Ковид-19 са отпуснати близо 8 млн. лева, а ставката за пчелно семейство бе в размер на 13,19 лв.
По мярката заради войната в Украйна - 15 млн. лева, като окончателната ставка беше 24 лева.
По мярката за материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошени бяха изплатени над 69 хил лева.
По държавната профилактична програма - 953 хил. Лева.
По помощта за създаване и поддържане на родословна книга - над174 хил. лева.
По помощта за газьола - над 62 хил. лева.

Или общо това са 31 милиона 261 хиляди лева, насочени към пчеларите”, разясни Крум Неделков и заключи с това, че през 2023 г. очакванията са тази подкрепа да бъде минимум в същия размер.