Зеленчукопроизводство, животновъдство, производство на плодове и десертно грозде, пчеларство и билкарство, изграждане на напоителни системи и съоръжения, които ще бъдат в основната на интензивното земеделие – това са основните приоритети, заложени в Програмата за развитие на селските райони за новия програмен период 2014-2020, съобщи  зам. министърът на земеделието и храните Явор Гечев. Той се срещна с Михаил Думитру, директор на дирекция „Програми за развитие на селските райони” към ГД „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК в Брюксел.   

„За две седмици успяхме да направим ad hoc анализа и да изведем основните приоритети за новия програмен период 2014-2020 г.”, посочи Гечев. Той каза още, че целта пред България през следващите години е стремеж към ефективно усвояване на средствата по програмата, с което да се достигне до реално повишение на БВП от селско стопанство. За да се постигне това МЗХ, заедно с Държавен фонд „Земеделие” ще работят в сътрудничество с ГД „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК, като европейската институция ще получава актуална и навременна информация за предприетите мерки от страна на българските институции.

В срещата с представителите на ЕК участваха още Румен Порожанов– изпълнителен директор на ДФЗ, Васил Грудев – зам.-изпълнителен директор на ДФЗ, Светлана Александрова – директор на дирекция „Развитие на селските райони” към МЗХ и Искра Вълчева – пълномощен министър в Постоянното представителство на Република България към ЕС.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!