Приемът на проекти по мярка 112 - „Млад фермер“ през месец май 2014 г. ще започне с удължени срокове за регистрация на земеделските производители, обяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев. Той припомни, че е направена корекция на изискването младите фермери да бъдат регистрирани за първи път като земеделски производители и да са започнали да отглеждат животни или да стопанисват земя с цел производство не по-рано от 14 месеца преди датата на подаване на заявлението за подпомагане.

 

„Ние поехме ангажимент за две неща. Първото е още през месец май 2014 г. да бъде отворен прием на проекти по мярка 112 „Млад фермер“ и това ще е първата мярка, която ще бъде отворена по новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020. Вторият ангажимент, който поехме и изпълнихме, е промяната на сроковете за регистрация. В новата ПРСР ще бъде удължен срокът за регистрация от 14 на 18 месеца, което ще позволи на младите фермери да кандидатстват с проектите си още през май догодина“, заяви зам.-министър Гечев.

 

Той подчерта, че изискването младите фермери да бъдат на възраст до 40 години няма как да бъде променено, защото е европейски стандарт. „Само от тази гледна точка ние призовахме сега да не подават проекти хората, които имат време за кандидастване. Явно, обаче, всички с готови проекти бързат да ги внесат до 20 декември, защото обявихме публично, че ресурсът по мярката е ограничен. До момента са внесени над 2 000 проекта и процесът продължава.

 

Така че внесените сега проекти ще бъдат оценявани по общите критерии от Комисията за оценка на проектите“, допълни Гечев. Той беше категоричен, че ранкингът по мярка 112 ще бъде извършен в рамките на месец януари 2014 г., след което внесените проекти ще бъдат оценени от Комисията.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!