Сред приоритетите за новия програмен период е създаването на качествена система за контрол на агропродукти, заяви зам.министърът на земеделието Явор Гечев. Той иформира, че в новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 е заложено изжраждането на свръхмодерна национална референтна лаборатория и национален референтен център.

 

„Предвиждаме да бъде създадем механизъм за проверки и на другите лаборатории, независимо дали държавни или частни, както и на вътрешноведомствените лаборатории и системи за контрол на предприятията. Крайната цел е след създаването на механизма и изграждането на свръхмодерна лаборатория, ще имаме 100% сигурност и контрол върху агростоките и храните“, категоричен беше Явор Гечев.

 

Той допълни, че в ПРСР 2014-2020 е предвидено доразвиването на две национални генни банки. „Едната генбанка ще е растениевъдна по отношение на съхранението на семената. България има един от най-богатите генофондове в света и в недалечно бъдеще това ще струва много пари, защото качественият генофонд е един от световните проблеми. Затова ние трябва да доразработваме и да подпомагаме работата на българските генбанки. Затова в новия програмен период предвиждаме национална генбанка за растителни видове, както и подпомагане по агроекологичните плащания за т.нар. Традиционни български култури, които започваме да губим като генофонд“, заяви Гечев.

 

Предвижда се и надграждането на националната генна банка в животновъдството и национален геномен център. „Този геномен център ще работи за малките и по-големите земеделски производители по отношение на подобрение на генния състав на българското животновъдство“, категоричен беше зам.-министър Гечев. По думите му огромната част от животните в България са нископродуктивни и не са икономически ефективни за фермерите. Целта на реновирането на националната генна банка е тя да стане основа за по-нататъшни разписване на програми в полза на малките животновъди.

 

Гечев допълни, че не може да се прави модерно селско стопанство без солидна научна основа, а състоянието на генбанките в България в момента е критично. Новата национална референтна лаборатория пък ще ползва добрите практики, които има и към момента у нас.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!