В новата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. е направен баланс между отделните сектори, заяви зам.-министър Явор Гечев по време на концеференция за актуалното състояние на аграрния сектор, проведена в рамките на Международната селскостопанска изложба АГРА 2014. „Новата ПРСР е разпределена така, че в нея са заложени гарантирани бюджети за съответните подотрасли на селското стопанство. Във всички инвестицонни мерки приоритетно са заложени 20% от средствата за биологично земеделие“, заяви Гечев.

 

Той допълни, че по този начин се подпомага биопроизводството, като се дава възможност на всички земеделски производители да преминат към биологично производство, включително и в животновъдството. „В новата ПРСР са предвидени агроекологични плащания, които, обаче, са по-различни от познаните досега схеми. До момента имаше схема за автохтонните породи животни – подпомага се запазването на генофонда. В новата ПРСР има схема за запазване на генофонда и на растителните видове – традиционни български сортове и култури, които напоследък се виждат все по-рядко.

 

Генофондът трябва да бъде запазен и затова предвиждаме подпомагане до определени декари на традиционни български сортове и видове“, заяви зам.-министър Гечев.
[news]
По думите му и в новия програмен период ще продължи подпомагането на земеделските производители, изпълняващи определени агроекологични изисквания. Зам.-министър Гечев беше категоричен, че критериите ще се строги. „Няма да бъдат подпомагани по линия на агроекологията пасища, ако ползването им не е обвързано с реалното отглеждане на пасищни животни“, заяви той.

 

В МЗХ преосмислят и някои от досегашните плащания по мярка Агроекология, обяви Гечев. „Преосмисля се дали е толкова ефективно да се подпомагат орехи, например, като биоземеделие при условие, че те влизат в плододаване след 8-10 години. В този смисъл е под въпрос доколко този продукт е биологичен“, заяви Гечев. Той припомни, че ПРСР 2014-2020 г. е с по-малък бюджет от предходната, което означава, че стремежът трябва да е парите да се харчат мъдро. Гечев беше категоричен, че в новия програмен период ще се залага повече на инвестиционните, а не на компенсаторните мерки.

 

„Когато в селското стопанство влизат инвестиции – за закупуване на техника, за създаването на нови стопанства – това прави по-конкурентно българското селско стопанство. Затова и най-голямата мярка в ПРСР 2014-2020 е за инвестиции“, допълни зам.-министър Гечев.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!